Belangrijke data:
Kunt u vinden in onze informatiegids en in de kalender van de Parro app.

Over ons

Op kindcentrum De Pionier leren de kinderen  in een omgeving die past bij de huidige maatschappij. Kinderen krijgen kwalitatief goed en kennisrijk onderwijs. Ze worden zoveel mogelijk uitgedaagd op hun niveau door vakspecialisten, werkmeesters en studenten. We vinden het belangrijk dat de kinderen veel kennis opdoen zowel theoretisch als praktisch. Daarom maken wij gebruik van werkmeesters die verschillende lesvakken geven, deze zijn geïntegreerd (lopen door elkaar heen) en op niveau van de kinderen. We halen daarmee buiten naar binnen en gebruiken de buiten omgeving in ons onderwijs: gaan als school naar buiten en leren veel op een bewegende manier. 

Het team

Zodra bekend is wie er op Kincentrum de Pionier werkzaam zijn, zullen wij deze informatie hier ook delen. 

Kindcentrumplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maken wij een kindcentrumplan. Het kindcentrumplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor ons zelf. Het plan laat zien waar het kindcentrum op inzet en hoe het kindcentrum het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Opgroeien in verbondenheid