Belangrijke documenten

Onze schoolgids en het kindcentrumplan vindt u al op onze website. Er is echter ook een aantal andere documenten die wij met u moeten, of willen delen. Deze vindt u hieronder.

Daarnaast delen wij graag een aantal documenten van de stichting waar Kindcentrum  De Pionier onder valt. Het betreft hier onder andere het privacy-reglement, de klachtenregeling en het jaarverslag. Deze vindt u via de link.