Kindcentrumplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maken wij een kindcentrumplan. Het kindcentrumplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor ons zelf. Het plan laat zien waar het kindcentrum op inzet en hoe het kindcentrum het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Zodra het schoolplan af is, zal deze hieronder verschijnen.