Onze medewerkers

Onze medewerkers
Voor onderwijs en opvang gelden verschillende wettelijke regels en eisen omtrent opleidingen en gelden andere CAO’s. Binnen het kindcentrum spreken we niet over pedagogisch medewerkers of over leerkrachten, maar spreken we over medewerkers. We zijn één team.

Ons team bestaat uit: Zodra bekend is wie er op Kincentrum de Pionier werkzaam zijn, zullen wij deze informatie hier ook delen. 

naam
functie
naam
functie